plán mesačného odbytu

Definícia pojmu plán mesačného odbytu v ekonomickom slovníku. Výraz plán mesačného odbytu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „plán mesačného odbytu“

Prebiehajúci plán odbytu rozpísaný na jednotlivé mesiace uplatňujúci odbytový vzor.