(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

plán činnosti

Definícia pojmu plán činnosti v ekonomickom slovníku. Výraz plán činnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Medzinárodný obchod.

Definícia výrazu „plán činnosti“

Plán celkovej činnosti úseku alebo oddelenia na konkrétny kalendárny rok vypracovaný na základe pravidiel, ktorými sa riadi celá spoločnosť a ktoré tiež tvoria základ pri zostavovaní rozpočtu.

Už ste čítali?