(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

PIN

Definícia pojmu PIN v ekonomickom slovníku. Výraz PIN sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Bankovníctvo, Pôžičky a splátky, Banky.

Definícia výrazu „PIN“

PIN Osobné Identifikačné Číslo (Personal Identification Number). Ide o bezpečnostný číselný kód, ktorý slúži ako ochranný prvok pri použití platobnej karty, najčastejšie v bankomatoch a u obchodníkov s on-line platobným terminálom. PIN je využívaný na overenie totožnosti držiteľa platobnej karty. Ako by sme mali s našim PIN kódom zaobchádzať? Z hľadiska bezpečnosti je veľmi dôležité, aby sme svoj PIN kód nenosili poznačený spolu s kartou. Niektorí ľudia si ho dokonca píšu na svoju platobnú kartu, čo len uľahčuje prácu prípadným zlodejom. Dôležité je tiež nechať si svoj PIN kód pre seba, teda neprezrádzať ho iným osobám. Ostražití by sme mali byť aj zadávaní PIN kódu pri platbe kartou v obchodoch, či výberoch hotovosti z bankomatu. Niektoré banky kvôli bezpečnosti ponúkajú svojim klientom možnosť zmeniť si PIN kód. Klient si tak môže zvoliť kombináciu čísel, ktorá mu bude vyhovovať a bude si ju pamätať. Vyhne sa tak noseniu PIN kódu stále so sebou a vystavovaniu sa tak riziku zneužitia karty. Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa nám odporúča: Aby sme si platobnú kartu hneď po prevzatí podpísali na podpisovom prúžku, aby sme svoj PIN nezaznamenávali na našu platobnú kartu a tiež ho neuchovávali s kartou na jednom mieste, máme si ho tiež nechať len sami pre seba. Platobnú kartu máme mať odloženú oddelene od našich osobných dokladov a informácie týkajúce sa nášho PINu nemáme poskytovať cudzím osobám hlavne, ak ide o neosobnú komunikáciu. Banky tieto informácie nikdy nevyžadujú od svojich klientom prostredníctvom elektronickej pošty.

(personal identification number) je osobné identifikačné číslo, ochranný prvok platobných kariet. Používa sa spravidla pri výbere hotovosti z bankomatu a pri platbe u obchodníka.

(Personal Identification Number) – Zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napr. platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.

Už ste čítali?