piktogram

Definícia pojmu piktogram v ekonomickom slovníku. Výraz piktogram sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výrobky.

Definícia výrazu „piktogram“

Obrazová značka nahrádzajúca text zákazu, príkazu alebo informácie.