Phillips 66

Definícia pojmu Phillips 66 v ekonomickom slovníku. Výraz Phillips 66 sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Phillips 66 „

Diskusná metóda vhodná najmä pre početnejšie skupiny, ktorá slúži na získanie prehľadu názorov, námetov a postojov k jednému problému od rôznych ľudí.