(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Petícia

Definícia pojmu Petícia v ekonomickom slovníku. Výraz Petícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Petícia“

– petíciu overujú aspoň 3 poslanci a vyhlási hlasovanie obyvateľov obce do 90 dní od doručenia petícii obce.

Už ste čítali?