Percento zálohy

Definícia pojmu Percento zálohy v ekonomickom slovníku. Výraz Percento zálohy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Percento zálohy“

Initial Percentage (percento zálohy) – percentuálne vyjadrenie výšky zálohovej platby poskytnutej faktoringovou spoločnosťou oproti schváleným postúpeným pohľadávkam. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Initial Percentage.