(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

percentá chýbajúcich zásob

Definícia pojmu percentá chýbajúcich zásob v ekonomickom slovníku. Výraz percentá chýbajúcich zásob sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „percentá chýbajúcich zásob“

Miera efektívnosti s ktorou firma reaguje na aktuálnu požiadavku. Percentuálne vyjadrenie chýbajúcej zásoby môže byť mierou celkových chýbajúcich zásob všetkých objednávok, alebo vynaloženým postupom prvkov chýbajúcich zásob počas časového úseku celkového postupu postupnosti objednávaných prvkov.

Už ste čítali?