Penále

Definícia pojmu Penále v ekonomickom slovníku. Výraz Penále sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Pôžičky a splátky, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Penále“

sú peňažný postih (pokuta), ktoré platí odberateľ alebo dodávateľ postihnutému subjektu, ak nedodrží dohodu alebo právny predpis. Nárok na penále vyplýva spravidla zo zákona.

je to sankcia za nesplnenie, resp. oneskorené plnenie svojho záväzku u veriteľa.

Sankcia za nesplnenie, resp. oneskorené plnenie svojho záväzku u veriteľa.