pasívne prvky

Definícia pojmu pasívne prvky v ekonomickom slovníku. Výraz pasívne prvky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Balenie.

Definícia výrazu „pasívne prvky“

Materiál, obaly, prepravné prostriedky a informácie premiesťované, triedené, skladované, kompletizované, konsolidované a dekonsolidované, identifikované atď. v rámci logistických reťazcov. Deje sa tak pomocou aktívnych prvkov.