(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Pasíva

Definícia pojmu Pasíva v ekonomickom slovníku. Výraz Pasíva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika.

Definícia výrazu „Pasíva“

(Liabilities) – Vlastné a cudzie zdroje evidované v súvahe spoločnosti na pravej strane (vlastný kapitál, záväzky).

Už ste čítali?