(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Partner žiadateľa

Definícia pojmu Partner žiadateľa v ekonomickom slovníku. Výraz Partner žiadateľa sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Partner žiadateľa“

hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorá sa zúčastňuje na realizácii aktivít projektu finančne alebo poskytovaním špecifických služieb, tovarov alebo prác;

Hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorá sa zúčastňuje na realizácii aktivít projektu finančne alebo poskytovaním špecifických služieb, tovarov alebo prác.

Už ste čítali?