(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

participujúci dopravca

Definícia pojmu participujúci dopravca v ekonomickom slovníku. Výraz participujúci dopravca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „participujúci dopravca“

(v leteckej nákladnej doprave) – 1. Tarifný participujúci dopravca, ktorý účtuje všetky tarifné sadzby, zmeny a úpravy taríf. 2. Dopravca, ktorého leteckými trasami na základe prepravného dokladu sa prepravuje jedna, alebo viac častí nákladu.

Už ste čítali?