parkovanie

Definícia pojmu parkovanie v ekonomickom slovníku. Výraz parkovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „parkovanie“

Používanie časti pozemnej komunikácie alebo dopravnej plochy na umiestnenie vozidla; môže byť krátkodobé (do 2 h) a dlhodobé (nad 2 h).