(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Parciálne korelačné koeficienty

Definícia pojmu Parciálne korelačné koeficienty v ekonomickom slovníku. Výraz Parciálne korelačné koeficienty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Parciálne korelačné koeficienty“

Parciálne korelačné koeficienty (partial correlation coefficient) sú korelačné koeficienty z regresie nezávisle premennej pomocou ostatných nezávislých premenných v danom modeli.

Už ste čítali?