(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Parcela registra C

Definícia pojmu Parcela registra C v ekonomickom slovníku. Výraz Parcela registra C sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Parcela registra C“

parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele.

Už ste čítali?