(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Parcela

Definícia pojmu Parcela v ekonomickom slovníku. Výraz Parcela sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality, Hypotéky, Bankovníctvo.

Definícia výrazu „Parcela“

pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo.

je obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo určený a zobrazený v katastrálnej mape. Každá parcela je označená svojim parcelným číslom.

Obraz pozemku, ktorý je geometricky a polohovo určený a zobrazený v katastrálnej mape.

Už ste čítali?