Parametre

Definícia pojmu Parametre v ekonomickom slovníku. Výraz Parametre sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Parametre“

Parametre ekonometrického modelu sú neznáme numerické konštanty, ktoré sa však dajú štatisticky odhadnúť na základe zodpovedajúcich informácií, napriek tomu, že ich skutočné hodnoty sú neznáme a nedajú sa z ekonomickej hypotézy stanoviť. Označujú sa aj termínom regresný koeficient. Z mikroekonomického aspeku sú ekvivalentom pre sklon a z matematického aspektu sú ekvivalentom pre smernicu.