(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

parameter

Definícia pojmu parameter v ekonomickom slovníku. Výraz parameter sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „parameter“

Merateľná veličina, ktorá vyjadruje technické, ekonomické alebo prevádzkové vlastnosti určitého objektu (napr. dopravného prostriedku).

Už ste čítali?