(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Paralingvistika

Definícia pojmu Paralingvistika v ekonomickom slovníku. Výraz Paralingvistika sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Paralingvistika“

Dotváranie lexikálneho (slovníkového) významu reči emocionálnymi prvkami, zvukovosťou reči, tým, ako rečník zosilňuje, zoslabuje, potvrdzuje obsah a význam prejavu, dáva najavo svoj postoj, zaujatie, vrelosť sympatie, pocity všeobecne.

Už ste čítali?