(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

paneurópske dopravné koridory

Definícia pojmu paneurópske dopravné koridory v ekonomickom slovníku. Výraz paneurópske dopravné koridory sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „paneurópske dopravné koridory“

Multimodálne dopravné koridory v strednej a východnej Európe, prepájajúce región s Transeurópskou dopravnou sieťou. Prevažne súbežné železničné a dialničné koridory, sčasti vodné cesty.

Už ste čítali?