paketizácia

Definícia pojmu paketizácia v ekonomickom slovníku. Výraz paketizácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Platobné podmienky zmlúv.

Definícia výrazu „paketizácia“

Manipulačný systém spočívajúci v používaní zväzkovaného materiálu ako manipulačných jednotiek na uplatnenie príslušných mechanizačných zariadení.