Pace maker

Definícia pojmu Pace maker v ekonomickom slovníku. Výraz Pace maker sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Pace maker“

Bod (proces) vo výrobnom systéme, od ktorého môže zákazník ťahať výrobky.