(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

ozónová vrstva

Definícia pojmu ozónová vrstva v ekonomickom slovníku. Výraz ozónová vrstva sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomika životného prostredia.

Definícia výrazu „ozónová vrstva“

funguje ako filter, zachytáva škodlivé ultrafialové žiarenie a prepúšťa Zemi životodárne svetlo a teplo. Úplne absorbuje UV-C žiarenie, so smrtiacimi účinkami pre živé organizmy a čiastočne absorbuje UV-B žiarenie. Pri zvýšenom prieniku UV-B žiarenia cez ozónovú vrstvu sa zvyšuje riziko výskytu kožnej rakoviny, očné zákaly, znížený rast zelených rastlín, narušenie potravinového reťazca v oceánoch a pod. Ozón je vo vzdušnom obale Zeme veľmi nerovnomerne rozložený. V stratosfére (vo výške 10 až 50 km) sa nachádza hlavný podiel ozónu. Je to v dôsledku energeticky bohatého UV žiarenia, ktoré z kyslíka tvorí ozónovú vrstvu. Ak by sme ozón v nej maximálne skoncentrovali, vytvoril by asi trojmilimetrovú vrstvičku – a od tých troch milimetrov závisí náš život na Zemi.

Už ste čítali?