(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané

Definícia pojmu Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané v ekonomickom slovníku. Výraz Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Firmy a podnikanie.

Definícia výrazu „Overenie dokumentov pre uznanie v inom štáte než boli vydané“

Špeciálna forma overenia dokumentu (napr. Plnej moci) vydanej v zhode s normami Haagskej konvencie z roku 1961. Takto overené dokumenty sú uznávané všetkými signatármi Haagskej konvencie bez akéhokoľvek ďalšieho overovania. Takto overené dokumenty sú vyžadované najmä pri zakladaní bankových účtov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Apostille.

Už ste čítali?