(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Otvorená pozícia

Definícia pojmu Otvorená pozícia v ekonomickom slovníku. Výraz Otvorená pozícia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Otvorená pozícia“

Investor má otvorenú pozíciu v prípade ak zaujíma dlhú, alebo krátku pozíciu, to znamená, že je vystavený riziku pohybu kurzu, príp. úrokovej sadzby.

Už ste čítali?