(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

osvedčenie

Definícia pojmu osvedčenie v ekonomickom slovníku. Výraz osvedčenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika, Školstvo.

Definícia výrazu „osvedčenie“

(certifikát) – Doklad, v ktorom sú fakty formálne a oficiálne overené a sú v ňom uvedené odborné požiadavky a podmienky.

Doklad, ktorý vydáva vysoká škola a ktorým potvrdzuje určitú skutočnosť, napr. absolvovanie kurzu. Pozri tiež vysvedčenie o štátnej skúške

Už ste čítali?