(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný vymeriavací základ

Definícia pojmu Osobný vymeriavací základ v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný vymeriavací základ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Osobný vymeriavací základ“

Krátka definícia: Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené (ide o prípad, keď zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie za svojho zamestnanca). Definícia podľa zákona: (§ 61 a 257 zákona č. 461/2003 Z. z.). Osobný vymeriavací základ od 1. januára 2004 je úhrn vymeriavacích základov poistenca za kalendárny rok, z ktorých sa zaplatilo poistné na dôchodkové poistenie alebo z ktorých sa poistné na dôchodkové poistenie považuje za zaplatené (ide o prípad, keď zamestnávateľ nezaplatil a neodviedol poistné na dôchodkové poistenie za svojho zamestnanca). Osobným vymeriavacím základom. pred 1. januárom 1993 je úhrn hrubých zárobkov za príslušný kalendárny rok, ktoré podliehali dani zo mzdy bez odpočítania tejto dane,. od 1. januára 1993 do 31. decembra 2003 je úhrn vymeriavacích základov za príslušný kalendárny rok, z ktorých osoba zúčastnená na dôchodkovom zabezpečení platila poistné na dôchodkové zabezpečenie.

Už ste čítali?