(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti

Definícia pojmu Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Osobný rozsah poistenia v nezamestnanosti“

Krátka definícia: Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený. Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu, na zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou vo výkone väzby a fyzickou osobou vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce a fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok. Definícia podľa zákona: § 19. Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený. Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na zamestnanca podľa osobitného predpisu, na zamestnanca, ktorý je fyzickou osobou vo výkone väzby a fyzickou osobou vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce a fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok.

Už ste čítali?