(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný rozsah garančného poistenia

Definícia pojmu Osobný rozsah garančného poistenia v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný rozsah garančného poistenia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Osobný rozsah garančného poistenia“

Krátka definícia: Povinne garančne poistený je zamestnávateľ, ku ktorému je fyzická osoba v pracovnom pomere, okrem zamestnávateľa, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, obcou a zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu. Definícia podľa zákona: § 18. Povinne garančne poistený je zamestnávateľ, ku ktorému je fyzická osoba v pracovnom pomere, okrem zamestnávateľa, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, obcou a zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľským úradom cudzieho štátu.

Už ste čítali?