(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osobný dôchodkový účet

Definícia pojmu Osobný dôchodkový účet v ekonomickom slovníku. Výraz Osobný dôchodkový účet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Osobný dôchodkový účet“

Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí, jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Už ste čítali?