(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Osevné postupy

Definícia pojmu Osevné postupy v ekonomickom slovníku. Výraz Osevné postupy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Agrárna ekonomika.

Definícia výrazu „Osevné postupy“

Osevné postupy – Striedanie rôznych skupín plodín (obiloviny, okopaniny, vikovité) s cieľom zabezpečiť dobrú úrodnosť pôdy. Napr. plodiny náročné na dusík (kukurica alebo repka) zaraďujeme po najlepších predplodinách (ďatelinoviny).

Už ste čítali?