Ortogonalita

Definícia pojmu Ortogonalita v ekonomickom slovníku. Výraz Ortogonalita sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Ortogonalita“

Ortogonalita (orthogonality) je vzájomná nezávislosť vysvetľujúcich (nezávislých) premenných. Je opakom termínu multikolinearita.