Orgány samosprávneho kraja

Definícia pojmu Orgány samosprávneho kraja v ekonomickom slovníku. Výraz Orgány samosprávneho kraja sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Orgány samosprávneho kraja“

– zastupiteľstvo, predseda.