Orgány obce

Definícia pojmu Orgány obce v ekonomickom slovníku. Výraz Orgány obce sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Orgány obce“

– obecné zastupiteľstvo, starosta obce.