(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty

Definícia pojmu orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty v ekonomickom slovníku. Výraz orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „orgány akademickej samosprávy vysokej školy a fakulty“

Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, rektor, vedecká rada verejnej vysokej školy a disciplinárna komisia pre študentov. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov.

Už ste čítali?