(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Organizátor veľtrhu

Definícia pojmu Organizátor veľtrhu v ekonomickom slovníku. Výraz Organizátor veľtrhu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Organizátor veľtrhu“

Právnická osoba, ktorá sa zaoberá usporadúvaním veľtrhov, oficiálne usporadúva veľtrhy na mieste spôsobilom na túto činnosť, s dostatočnou vlastnou alebo prenajatou infraštruktúrou.

Už ste čítali?