organizačná štruktúra OŠ

Definícia pojmu organizačná štruktúra OŠ v ekonomickom slovníku. Výraz organizačná štruktúra OŠ sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „organizačná štruktúra OŠ“

usporiadanie zodpovednosti, právomocí a vzťahov medzi pracovníkmi