Order

Definícia pojmu Order v ekonomickom slovníku. Výraz Order sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Order“

(príkaz) – Záväzná objednávka na realizáciu obchodu požadovaným výmenným kurzom, príp. úrokovou sadzbou.