(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

optimalizovaná výrobná technológia

Definícia pojmu optimalizovaná výrobná technológia v ekonomickom slovníku. Výraz optimalizovaná výrobná technológia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Výroba.

Definícia výrazu „optimalizovaná výrobná technológia“

Koncepcia priebehu organizácie výroby s cieľom vytvorenia zisku na základe neustále sa zvyšujúcej výkonnosti a priepustnosti, redukovaním investícií na výrobnú cenu a krátením operačných výdajov. Spôsob ako to dosiahnuť je analýza výrobných operácií a rozdelenie zdrojov na úzkoprofilové a ostatné, pretože úzkoprofilové sú základom pre časový harmonogram a plánovanie kapacít. V zložitých situáciách sa pre vypracovanie časového harmonogramu a modelovej simulácie využíva počítačový softvér.

Už ste čítali?