(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Optimalizácia hospodárskej politiky

Definícia pojmu Optimalizácia hospodárskej politiky v ekonomickom slovníku. Výraz Optimalizácia hospodárskej politiky sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Optimalizácia hospodárskej politiky“

Využitie EM pri výbere a optimalizácii vhodných kombinácií a úrovní nástrojov riadenia je základom ekonometrických metód optimalizácie hospodárskej politiky. Voľba a optimalizácia nástrojov hospodárskej politiky je úzko spojená s ekonometrickým prognózovaním a to formou spätnej väzby. Pri stanovení konkrétnej hospodárskej politiky je nutné prihliadať i k anticipácii dopadov očakávaných rozhodnutí, alebo ekonomických opatrení.

Už ste čítali?