(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Oprávnený zamestnanec

Definícia pojmu Oprávnený zamestnanec v ekonomickom slovníku. Výraz Oprávnený zamestnanec sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Železničná logistika.

Definícia výrazu „Oprávnený zamestnanec“

Zamestnanec, ktorý má odbornú spôsobilosť na vykonávanie danej činnosti súvisiacej s prepravou tovarov po železnici (napr. skladník prepravy, vozňový disponent, výpravca, atď.).

Už ste čítali?