(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Oprávnenosť

Definícia pojmu Oprávnenosť v ekonomickom slovníku. Výraz Oprávnenosť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Oprávnenosť“

je charakterizovaná ako súlad parametrov projektu (predkladateľ, prioritná téma, cieľová skupina, oblasť, región, výdavky) so skupinou kritérií vymedzených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP;

Charakterizovaná ako súlad parametrov projektu (predkladateľ, prioritná téma, cieľová skupina, oblasť, región, výdavky) so skupinou kritérií vymedzených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.

Už ste čítali?