(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

oponent

Definícia pojmu oponent v ekonomickom slovníku. Výraz oponent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „oponent“

Osoba, ktorej úlohou je posúdiť predloženú prácu a napísať na ňu posudok. Spravidla ide o záverečnú, rigoróznu, habilitačnú alebo doktorskú dizertačnú prácu, ale oponentúra môže byť predpísaná aj pre záverečnú správu o riešení výskumného projektu a pod.

Už ste čítali?