(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

operátor multimodálnej prepravy

Definícia pojmu operátor multimodálnej prepravy v ekonomickom slovníku. Výraz operátor multimodálnej prepravy sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „operátor multimodálnej prepravy“

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá vo svojom vlastnom mene alebo prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej záujme uzaviera zmluvu o multimodálnej preprave, vystaví jeden prepravný doklad a preberá na seba dohodou určenú zodpovednosť, pričom zodpovedá aj za svojich zástupcov a partnerov (zasielateľov, agentov, maklérov, dopravcov).

Už ste čítali?