operátor

Definícia pojmu operátor v ekonomickom slovníku. Výraz operátor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava.

Definícia výrazu „operátor“

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá organizuje prepravu v spolupráci so zasielateľmi a dopravcami.