(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Operačný program, OP

Definícia pojmu Operačný program, OP v ekonomickom slovníku. Výraz Operačný program, OP sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Operačný program, OP“

Dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.