(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

operácia

Definícia pojmu operácia v ekonomickom slovníku. Výraz operácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport, Európska integrácia, Európske fondy.

Definícia výrazu „operácia“

Najmenšia jednotka práce, ktorá sa berie do úvahy pre určitý plánovací alebo kontrolný účel. Poznámka: Operácia môže zahrnúť viac ako jeden proces.

(operation) – projekt alebo skupina projektov vybraných riadiacim orgánom príslušného operačného programu, alebo za ktoré riadiaci orgán nesie zodpovednosť podľa kritérií stanovených monitorovacím výborom a vykonávaných jedným alebo viacerými príjemcami, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, s ktorou súvisí.

projekt alebo súbor projektov vybraných riadiacim orgánom príslušného operačného programu, alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom, ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, na ktoré sa vzťahuje;

Projekt alebo súbor projektov vybraných riadiacim orgánom príslušného operačného programu, alebo na jeho zodpovednosť podľa kritérií ustanovených monitorovacím výborom, ktorého vykonávanie jedným alebo viacerými prijímateľmi umožňuje dosiahnutie cieľov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.