(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Opatrenie

Definícia pojmu Opatrenie v ekonomickom slovníku. Výraz Opatrenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Európska únia.

Definícia výrazu „Opatrenie „

Prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov uskutočňovaná priorita programového dokumentu a ktorý umožňuje financovanie činností.

Opatrenia, v ktorých sa konkretizujú priority Operačného programu.

prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje financovanie projektov;

priority Operačného programu sa konkretizujú v opatreniach. Príklad: SOP Priemysel a služby – Priorita č. 2 Rozvoj cestovného ruchu – Opatrenie 2. 3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby informačného systému.

súhrn projektov podporujúcich tematicky príbuzné aktivity prispievajúci k realizácii cieľov prioritnej osi operačného programu;

prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít a ktorý umožňuje financovanie projektov.

Súhrn projektov podporujúcich tematicky príbuzné aktivity prispievajúci k realizácii cieľov prioritnej osi operačného programu.

Už ste čítali?