(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

opakovanie ročníka

Definícia pojmu opakovanie ročníka v ekonomickom slovníku. Výraz opakovanie ročníka sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „opakovanie ročníka“

V systéme štúdia podľa predchádzajúceho zákona o vysokých školách mohol požiadať študent, ktorý nesplnil podmienky na postup do vyššieho ročníka, o tzv. opakovanie ročníka. V kreditovom systéme štúdia stráca pojem ročník zmysel, pretože absolvovanie predmetu nie je striktne viazané ku konkrétnemu semestru, resp. akademickému roku. Z toho dôvodu stráca zmysel aj opakovanie ročníka.

Už ste čítali?